verdeverdetravel_stadsvandringaristockho

Fri av- och ombokning på hela programmet. Jag vill att du skall känna dig lugn och trygg när du bokar med mig. 

Stefan - den gröna guiden

Spar tid och pengar

Stadsvandra med en guide

En stadsvandring är en guidning i stadsmiljö och sker oftast till fots. Den kan berätta eller belysa ett visst tema. Här i Stockholm har stadsvandringar arrangerats sedan 1940-talet och startades för att berätta om staden ur ett byggnadshistoriskt, arkeologiskt och kulturhistoriskt perspektiv.

På 70-talet väcktes intresset för stadsvandringar av den bredare massan. Kanske som en reaktion av de omfattande rivningar av äldre bebyggelse som skedde i många av städer under 1960-talet. 

Nu under pandemin har stadsvandringar varit en av de få aktiviteter som inte avstannat helt. Många inser att det är både skojigt och trevligt att vandra tillsammans under någon timme. Att lära nytt och träffa andra nyfikna medmänniskor.

En stadsvandring med VerdeVerde TRAVEL ger dig kunskap, lite underhållning och möten med spännande människor. Samtidigt får du motion och frisk luft. Att gå en stadsvandring med en kunnig guide gör att du spar tid och pengar och samtidigt kan ställa alla frågor du vill. 

SÅ HÄR TYCKER TIDIGARE STADSVANDRARE